Back to the Expert Directory index

Technology and Management Consulting, Inc.

Overview

Technology and Management Consulting, Inc. (Beijing) provides performance improvement consulting, CMMI and APH Assessments, Training, and Coaching. More information.

Certified APH Coach

 1. Sam Gao
 2. Chunyan Sun
 3. Shaojie Li
 4. Yanchun Huang
 5. Sam Yao
 6. Yanjun (Jim) Hu
 7. Yunxian (David) Feng
 8. Jingjie (Jack) Zhang
 9. Hongfei Fu
 10. Debao Zhang
 11. Yufen Guo
 12. Guohua Lian
 13. Li Dong

 

Certified APH Assessor

 1. Sam Gao
 2. Shaojie Li
 3. Yanchun Yuang
 4. Yanjun (Jim) Hu
 5. Yufen Guo
 6. Yupeng Cui
 7. Dabao (Kevin) Zhang
 8. Guohua Lian

 

Certified APH Instructor

 1. Sam Gao
 2. Shaojie Li
 3. Sam Yao
 4. Yanjun (Jim) Hu
 5. Yunxian (David) Feng
 6. Jingjie (Jack) Zhang
Gallery

 • raysdom1